Hříbečci - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


Hříbečci

Hříbečci

Jsme jednou ze tří tříd nově zrekonstruovaného odloučeného pracoviště na ulici Šumická. Máme k dispozici vlastní třídu, samostatnou ložnici, jídelnu a prostornou zahradu, kde se setkáváme s dětmi z ostatních tříd. 

Jsme věkově heterogenní třída s převahou předškoláků. Proto se kromě upevňování hygienických návyků a prosociálního chování zaměřujeme na rozvoj paměti, jemné a hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ apod., tedy funkcí, které budou děti potřebovat při zvládání budoucího čtení, psaní a počítání. 

Díky nižšímu počtu dětí ve třídě a přítomnosti asistentky pedagoga máme možnost věnovat pozornost jak potřebám každého dítěte zvlášť, tak potřebám třídy jako celku. Našim cílem je vytvářet podnětné prostředí, do kterého se děti rádi vrací a kde se cítí bezpečně. Přistupujeme k dětem v duchu myšlenky „Pomůžu ti, aby sis dokázal pomoci sám.“

 

TŘÍDNÍ UČITELKY:

  • Mgr. Lenka Cirhanová - speciální pedagog
  • Marie Polóniová
  • Andrea Petláková - asistentka pedagoga