ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


BROUČCI

BROUČCI

Třída Broučků je třída logopedická zaměřující se především na rozvoj řečové a jazykové schopnosti. Veškeré vzdělávací, tělesné, výtvarné a další aktivity jsou primárně zaměřeny na oblast řeči. S dětmi jsou každý den procvičovány jednotlivé jazykové roviny a rozvíjena schopnost komunikace a to individuálně v nově zrekonstruovaném kabinetu. Ve třídě Broučků máme snížený počet dětí, z důvodu lepšího individuálního přístupu. Do naší třídy jsou obvykle zařazovány starší již předškolní děti či děti s odkladem, výjimečně děti mladší. Předškolní děti jsou intenzivně připravovány na vstup do základní školy. Předškolním dětem je nabízen kurz Edukativně-stimulačních skupin, který u dětí rozvíjí složky potřebné ke správnému čtení, psaní a počítání.

Třída Broučků se nyní nachází v nově zrekonstruované třídě budovy „C“ na ulici Šumická. K dispozici je nám pro volnou hru dětí velká zahrada s dostatečným množstvím zahradních prvků a prostorem na veškeré tělesné aktivity dětí.


TŘÍDNÍ UČITELKY:

  • Mgr. Petra Dosedělová - logopedka
  • Bc. Nikola Ichnatíková - logopedka