ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0.18_063/0008685

 

 

Škola získala finanční prostředky na zřízení funkcí školního asistenta a školního psychologa

Cílem této aktivity je na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  

Škola získala finanční prostředky na zřízení funkcí školního asistenta a školního psychologa.
Školní asistent - Cílem této aktivity je na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  
Škola musí identifikovat alespoň tři děti ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem v mateřské škole je možné sledovat následující oblasti:
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Školní psycholog - Cílem této aktivity je poskytnout činnosti školního psychologa. Minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří dětí platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého dítěte.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování dětí, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.