Současné projekty - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  Projekty ve školním roce 2020/2021

  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

  Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v Mateřské škole Pohořelice III

  Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

  Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2020
  Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022

  Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

  Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


  Se Sokolem do života


  Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí


  Fond Sidus

  Děkujeme za pomoc při veřejné sbírce č. S_MHMP/147662012015 Fondu Sidus, z.ú.


  PEZ Sportujeme rádi 2020

  Projekt si klade za cíl pomoci předškolním zařízením s edukací rodičů v oblasti zdravého životního stylu, správného sportování a pohybu jako prevence, a současně motivovat děti zábavnou formou ke každodennímu pohybu.

  Termín pro zaslání soutěžních děl prodloužen do 15. 10. 2020.

  Hlasování na webu bude probíhat v měsíci listopadu (jedná se o aktualizovaný termín).

   


  Lokomoce

  Projekt MŠ - Našim cílem je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla!

  www.lokomoce.cz