O nás - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

O ŠKOLCE
 

Mateřská škola Veselé království má kromě dvou budov na ulici Hybešova od května 2019 odloučené pracoviště na ulici Šumická, původně se dvěma třídami, ale od roku 2020 se třemi. V hlavních budovách na ulici Hybešova je sedm tříd. Celkem je tedy v mateřské škole devět běžných a jedna logopedická třída. S účinností od 16. 9. 2020 se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole, a to 234. 

Budova „A“ – třídy: 

  • Kaštánci  
  • Kašpárci  
  • Vrabčáci  
  • Tygříci  

Budova „B“ – třídy: 

  • Sovičky  
  • Sluníčka 
  • Motýlci 

Odloučené pracoviště budova „C“ – třídy: 

  • Kapříci 
  • Hříbečci 
  • Broučci – logopedická třída 

Součástí školy je i školní jídelna s kapacitou 260 strávníků. Ve škole pracuje 33 stálých zaměstnanců a každoročně využíváme i studenty na letní brigádnické práce.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách, které jsou součástí středu města na ulici Hybešova a v jedné budově vzdálené téměř 2 km na ulici Šumická.  Budova „B“ byla v roce 2014 kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje, a v této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy.  Budovy jsou jednopatrové a obě mají sedlovou střechu, která je u budovy „A“ využívána jako sklad výtvarného materiálu a archiv.

Budova na ulici Šumická (dále jen budova „C“), je letitá stavba, kterou se v květnu roku 2019 podařilo zrekonstruovat z bývalé základní školy a zdravotního střediska na mateřskou školu s kapacitou 35 dětí. Další rekonstrukce následovala v letních měsících roku 2020, čímž byla vytvořena další třída, kam se přestěhovali naši logopedickou třídu. Třídy jsou rozlehlé, ovšem s nižšími stropy. V této budově se kromě tříd nachází také jídelna, a ložnice, a uprostřed budovy mezi všemi prostory je umístěna rozlehlá šatna a umývárna s toaletami pro děti. Stravu dovážíme z kuchyně 2x denně a v budově „C“ je pouze výdejna. Součástí budovy je také zázemí pro zaměstnance a místnosti pro úklid a praní prádla. Logopedická třída má své zázemí a oddělenou jídelnu i ložnici. Příjezd k mateřské škole je menšími ulicemi, ale v okolí školky je dostatečný počet parkovacích míst. Samozřejmostí jsou i nainstalované stojany na kola pod stříškou.

Zahrada na ulici Šumické je od léta 2020 dovybavena herními prvky a mobiliářem, zároveň je rozšířena o několik desítek metrů čtverečních. 

V posledních letech prochází škola jako celek realizací úprav uvnitř i vně. Byly rekonstruovány umývárny, třídy byly vybaveny novým vkusným nábytkem, odpovídajícím potřebám, věku i velikosti dětí. Postupně se provádí výměna podlahových krytin. Školní kuchyně a výdejny jsou nadstandardně vybaveny nerezovým nábytkem a speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy.  

Před areálem mateřské školy na ulici Hybešova v okruhu desítek metrů je několik parkovacích míst k dispozici rodičům dětí, nicméně mohou zaparkovat i na parkovišti nedaleké Sportovní haly. Dále v areálu školy je parkoviště pro 12 osobních automobilů zaměstnanců mateřské školy. Stojany na kola pro děti i rodiče jsou umístěné u budovy školy v areálu zahrady. Pro zaměstnance je možnost uložení kola ve stojanech před hospodářským vstupem do budovy. Parkování na ulici Šumické je mnohem jednodušší a pohodlnější.

 

Podmínky zajištění logopedické péče

Od září 2015 je na naší mateřské škole zřízena logopedická třída, ve které probíhá skupinová integrace 14 dětí s poruchou komunikačních schopností. Logopedickou prevenci na naší škole zajišťuje kvalifikovaná logopedka: provádí diagnostiku, logopedickou prevenci (primární, sekundární). Úzce spolupracujeme s SPC Znojmo při depistáži předškoláků z hlediska logopedické prevence. Logopedická prevence je zajišťována také pro děti běžných tříd (ne logopedických). Třídní učitelky ve svých třídách zařazují logopedické chvilky a cvičení během vzdělávacího procesu, na základě potřeb dětí. 

 

Více informací nalezenete v našem školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

 

PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY: ROK 2013 - 2016