ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

Зарахування до дитячого садка

Zápis do mateřské školy pro uprchlíky

Kritéria a podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Pohořelice

Přihláška do Mateřské školy Pohořelice 

Seznam registračních čísel PŘIJATÝCH dětí

Logopedie ve školním roce 2022/2023

Mateřská škola zřídila od září 2022 druhou logopedickou třídu.

V únoru 2022 proběhlo výběrové řízení do těchto tříd s tím, že místa byla přednostně nabízena dětem z naší mateřské školy. Logopedická třída se naplňuje do kapacity čtrnácti dětí. Logopedky věnují každému jednomu dítěti každý den dvacet minut individuálního vzdělávání a rodičům poskytují poradenskou činnost v rámci společné průpravy dítěte v komunikačních schopnostech.

Z tohoto důvodu nebudeme již poskytovat logopedickou ambulanci pro děti a jejich rodiče z běžných tříd. Informaci poskytujeme s předstihem, aby zákonní zástupci dětí měli možnost zajistit pro své dítě logopedickou intervenci.

Nicméně i přes toto omezení, proběhne v září depistáž všech dětí z nejstarší věkové skupiny, abychom rodičům poskytli informaci o vývoji řeči jejich dítěte.

 

Zápis dětí do Mateřské školy Pohořelice

Podávání přihlášek pro školní rok 2022/2023 bude umožněno od 2. do 16. května 2022.

Formy podávání přihlášek budou shodné jako v předchozích letech - pomocí datové schránky, poštou nebo osobním předáním (osobní předání bude v pondělí 2. 5. od 14 do 16 hodin).

Podívejte se na zahrady naší mateřské školy pěkně z výšky:

https://www.youtube.com/watch?v=CeMrP_wuYpE 

Organizace školního roku 2021/2022

UPŘESNĚNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • školní rok začíná 1. září 2021 (děti nastupují ve středu 1. září 2021) a školní rok končí 31. srpna 2022 (v měsíci červenci bude omezen provoz na 4 třídy a v srpnu bude Mateřská škola uzavřena)
  • podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční ani hlavní prázdniny mateřské školy nemají
  • období mezi Vánočními svátky a Novým rokem bude mít mateřská škola po dohodě se zřizovatelem (město Pohořelice) zavřeno:

provoz do středy 22. prosince 2021

mateřská škola bude uzavřena od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022 včetně - tj. 6 pracovních dnů, provoz mateřské školy začne od pondělí 3. ledna 2022

  • poslední den povinné předškolní docházky je 30. 6. 2022, v tento den je omezený provoz do 15:00 hodin z důvodu celoškolkové akce - Pasování školáků