Úvod - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  Vážení zájemci o zápis do naší mateřské školy

  Již několik dní intenzivně pracujeme na tom, abychom mohli uveřejnit elektronický předzápis do MŠ. 

  Důležité termíny:

  1. Elektronický předzápis dětí do MŠ bude spuštěn od 10. dubna do 4. května 2020.
  2. Řádný zápis dětí do MŠ proběhne od 2. května do 10. května 2020 (bez nutnosti návštěvy dítěte v MŠ).
  3. Pokud se rodič neúčastní předzápisu, budou dokumenty potřebné pro přihlášení dítěte do MŠ k dispozici zde. 

  Vysvětlení pojmů:

  1. Elektronický předzápis - zaevidování žádosti o přijetí dítěte do MŠ, kterou elektronicky vyplní rodič. 
  2. Řádný zápis - termín doručení předepsaných dokumentů k zápisu dítěte do MŠ prostřednictvím papírové či elektronické formy do mateřské školy.

  Jak postupovat při elektronickém předzápisu naleznete zde.

  Přihlášení do systému elektronického předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pohorelice.

  Dokumenty nezbytné pro řádný zápis dítěte do MŠ:

  1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání (automaticky se předává z aplikace předzápisu, není nutné podepisovat).
  2. Podepsané čestné prohlášení o očkování dítěte (rodič vygeneruje v aplikaci předzápisu). Lze použít i tiskopis od lékaře o řádném očkování dítěte.
  3. Kopie očkovacího průkazu.

  Předání dokumentů pro zápis dítěte do MŠ:

  1. Nejlépe elektronickou formou - naskenované nebo vyfotografované čestné prohlášení a očkovací průkaz zaslat na e-mail [email protected]
  2. Pokud nelze elektronicky, pak písemně buď poštou nebo vhozením obálky označené "Zápis 2020" do poštovní schránky na budově MŠ Hybešova 955.

  Prosím, pozor! Dokumenty předávejte až v termínu řádného zápisu do MŠ!

  Kritéria a podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Pohořelice pro školní rok 2020/2021 zde.

  Klasický zápis v této době nebude možný, proto i kroky, které nyní děláme jsou nové a i pro nás nelehké.

  Prosím mějte trpělivost a sledujte každodenně náš web, abyste měli vždy aktuální informace.

   

   

   

   
  Vážení rodiče,
   
  počínaje dnešním dnem 13. 3 2020 od 18:00 hodin je až do odvolání  
   
   uzavřena Mateřská škola Pohořelice.
   
   
  Pokud budete mít jakékoliv dotazy, je možné kontaktovat zaměstnance mateřské školy pomocí telefonů nebo e-mailových adres, které jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci KONTAKTY .
   
   
   
  OČR - informace, tzv. ošetřovné na dítě mladší 10ti let
   
   
  Doporučení - plakát - jak se preventivně chránit
   

   

   

   

   

   

  Prezentace z informativní schůzky

  Informace pro rodiče ke vstupu dítěte do školky

  VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘELICE
   

  Mateřská škola se nyní nachází ve třech budovách. Z nichž budova „B“ je od roku 2014 kompletně zrekonstruována a budova „A“ prošla v roce 2015 procesem zateplení a částečnou rekonstrukcí. V roce 2019 je otevřena provizorní zrekonstruovaná budova Mateřské školy na ulici Šumické. V budově „A“ jsou umístěny čtyři třídy, kancelář ředitelky školy, budova „B“ na ni navazuje. V této budově je školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, kotelna a tři třídy. Největší proměnou prošla školní kuchyně, která je vybavena speciálními technologiemi k přípravě zdravé stravy. Na odloučeném pracovišti jsou umístěny dvě třídy a také výdejna stravy, jídelna a ložnice.

  Kolem obou škol je rozlehlá školní zahrada. Na ulici Hybešové, ve druhé polovině roku 2015 byla zahrada kompletně díky projektu z OPŽP změněna, přeorganizována a zmodernizována. Zahrada nyní plní účel nejen pro hry a volný čas, ale jsou do ní koncepčně včleněny prvky environmentálního vzdělávání. Projektový záměr byl prostřednictvím pohádek vtáhnout děti do světa poznávání, experimentování a prožívání. 

  Blízké okolí s řekou Jihlavou i městský park jsou využívány nejen k vycházkám, ale i k pozorování přírody, hrám, a tematicky zaměřeným činnostem environmentálního a prožitkového charakteru. Dále děti navštěvují sportovní a dopravní hřiště i běžeckou dráhu s umělým povrchem.

  Materiální podmínky pro provoz školy jsou zásluhou Města Pohořelice velmi dobré.

  Příspěvek rodičů na provoz školy je 300,- Kč měsíčně.

  Odpočinek dětí v mateřské škole - stanovisko

  Prezentace MŠ: ROK 2013 - 2016